ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6/12/2011 Print

Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης συζύγων από κάτοικο εξωτερικού  με σύζυγο η οποία διατηρεί επιχείρηση στην Ελλάδα

 

 
 
Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Α.