Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δηλωσης Κατοικων εξωτερικού Print

Αθήνα 11/5/2020

Αρ.πρωτ.1738

Προς

Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή

Κοινοποίηση

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Σχετ.  Α 1070/2020

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 κατοίκων αλλοδαπής

Κε Διοικητά

Στην απόφαση σας 1070/2020 σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο Ε1 προστέθηκαν τα παρακάτω  νέα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι  κάτοικοι αλλοδαπής.

Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Επιπλέον συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία, τον αριθμό που χρησιμοποιεί στην φορολογική αρχή της χώρας φορολογικής κατοικίας ως φορολογικό Μητρώο (αντίστοιχο ΑΦΜ) και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία. Εάν ως Α.Φ.Μ., χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα και σε αυτόν περιέχονται και γράμματα, τότε συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ. το πεδίο καταχώρισης του Α.Φ.Μ. παραμένει κενό.

Επειδή αυτή την εποχή λόγω της πανδημίας είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τους πελάτες μας στο εξωτερικό για την ανεύρεση αυτών  των πρόσθετων  στοιχείων, δεν θα είναι εφικτή  η τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων  και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την παράταση των δηλώσεων για τους κατοίκους αλλοδαπής έως 30/9/2020.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                 Η  Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Τσαμόπουλος                                                                Ιωάννα Μπινιάκο

 
 
Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Α.