23/6/2020 Αναγκαία η μεταβολή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Print

 

Αθήνα 23/6/2020

Αρ.πρωτ.1941

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Αναγκαία η μεταβολή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Σύμφωνα με την παρ. 4 στ. του άρθρου 3 της απόφασης 41087 5/12/2017, του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σχετικά με την διαδικασία και τον διαθέσιμο χρόνο υποβολής των αιτήσεων  στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», τίθεται αποκλειστική προθεσμία εντός του Μαΐου, οι δυνητικά ωφελούμενοι να υποβάλλουν τη Φορολογική τους δήλωση και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα, και να λάβουν (
voucher).

Θεωρούμε σωστή την πρακτική να ζητούνται εγκαίρως τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία για τους δυνητικά ωφελούμενους προκειμένου να είναι δικαιότερη η επιλογή τους.

Όμως σε καμία περίπτωση αυτή η ημερομηνία δεν μπορεί να προηγείται της νόμιμης προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Και επειδή τα γραφεία μας έχουν προσαρμόσει τις εργασίες τους πάνω σε αυτές τις ημερομηνίες, και μάλιστα με πίεση χρόνου, δεν δύνανται να τροποποιήσουν τα προγράμματα τους.

Δυστυχώς για μια ακόμα χρονιά είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε να εφαρμοστούν τα αυτονόητα

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να τροποποιηθούν οι προθεσμίες υποβολής που έχετε ορίσει σε ημερομηνίες μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, και σε χρόνο που θα βοηθήσει πραγματικά τους δυνητικά ωφελούμενους, χωρίς άγχος, στην υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Δημήτρης Τσαμόπουλος Ιωάννα Μπινιάκου

 

 
 
Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Α.