Επικαιρότητα


Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δηλωσης Κατοικων εξωτερικού Print

Αθήνα 11/5/2020

Αρ.πρωτ.1738

Προς

Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή

Κοινοποίηση

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Σχετ.  Α 1070/2020

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 κατοίκων αλλοδαπής

Κε Διοικητά

Στην απόφαση σας 1070/2020 σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο Ε1 προστέθηκαν τα παρακάτω  νέα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι  κάτοικοι αλλοδαπής.

Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Επιπλέον συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία, τον αριθμό που χρησιμοποιεί στην φορολογική αρχή της χώρας φορολογικής κατοικίας ως φορολογικό Μητρώο (αντίστοιχο ΑΦΜ) και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία. Εάν ως Α.Φ.Μ., χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα και σε αυτόν περιέχονται και γράμματα, τότε συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ. το πεδίο καταχώρισης του Α.Φ.Μ. παραμένει κενό.

Επειδή αυτή την εποχή λόγω της πανδημίας είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τους πελάτες μας στο εξωτερικό για την ανεύρεση αυτών  των πρόσθετων  στοιχείων, δεν θα είναι εφικτή  η τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων  και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την παράταση των δηλώσεων για τους κατοίκους αλλοδαπής έως 30/9/2020.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                 Η  Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Τσαμόπουλος                                                                Ιωάννα Μπινιάκο

 
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, που λήγει 30.04.2020 Print

 

Αθήνα 27 Απριλίου 2020

Αρ.πρωτ.1937

Προς

α) τον Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα

β) Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

γ) Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή

Κοινοποίηση

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 

Θέμα: Λόγοι ανωτέρας βίας και χρηστής διοίκησης υπαγορεύουν την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, που λήγει 30.04.2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Εν όψει της λήξης της προθεσμίας των δηλώσεων αφενός ΦΠΑ (τριμήνου για τα απλογραφικά βιβλία και μηνός Μαρτίου για τα διπλογραφικά) και αφετέρου των δηλώσεων απόδοσης φόρου παρακρατούμενων φόρων και με συνεχιζόμενες τις μεγάλες δυσκολίες λόγω του κορονοιού, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα λογιστικά γραφεία και δεδομένου ότι έχει παραταθεί η καταβολή των εν λόγω φόρων μέχρι 31 Αυγούστου 2020, γίνεται σαφές ότι όλη αυτή την περίοδο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη, η συλλογή και παραλαβή των αναγκαίων για καταχώρηση παραστατικών για τις συναλλαγές των υπόψη περιόδων.

Και αυτό βεβαίως παρά τις άοκνες προσπάθειες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε για να παραμείνουμε στα γραφεία μας με ελάχιστο ή καθόλου προσωπικό, προκειμένου να εφαρμόσουμε τα κυβερνητικά μέτρα προφύλαξης.

Το γεγονός της έκπτωσης 25%, βεβαίως αποτελεί υπολογίσιμο κίνητρο για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν στο επίμονο κάλεσμά μας για προσκόμιση των παραστατικών, υπολογίζοντας ότι οι δηλώσεις τους θα είναι χρεωστικές και θα κάνουν επιλογή της εφάπαξ καταβολής, προκειμένου να ωφεληθούν από την έκπτωση 25%.

Υπάρχουν όμως και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ως «κλεισμένες» από δημόσια αρχή, είτε ως πληττόμενες με αναστολή εργασίας του προσωπικού τους, αδυνατούν και δεν μας προσκόμισαν παραστατικά συναλλαγών, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να υποβάλλουμε «ορθά» τις δηλώσεις.

 

Για το λόγο αυτό,

θεωρούμε ότι επιβάλλεται υπό το πνεύμα των περιστάσεων των προαναφερθέντων εκτάκτων γεγονότων ανωτέρας βίας, να δοθεί παράταση ενός μηνός για τις ανωτέρω δηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν δημιουργείται κανένα ζήτημα δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Τσαμόπουλος Ιωάννα Μπινιάκου

 

 
Άμεση ανάγκη παράτασης υποβολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 2020 Print

Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.1936

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Κοινοποίηση:

Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Θέμα: Άμεση ανάγκη παράτασης υποβολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 2020

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, παρακαλούμε σημειώστε ότι ο μήνας έφτασε στο τέλος του και ακόμη δεν έχει εκδοθεί κάποια οδηγία σχετικά με την υποβολή της ΑΠΔ μηνός Μαρτίου.

Στην απόφαση σας 68084/31-3-2020 αναφέρετε:

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Β) Ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνών 02/2020 και 03/2020:
Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Δεν μας λέει όμως πουθενά η απόφαση αν θα υποβάλουμε μια ή δύο ΑΠΔ και για ποιες ημερομηνίες και με ποια ποσά

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν μας περισσεύει χρόνος

Επειδή δεν προλαβαίνουμε, όσο καλή θέληση και να έχουμε, για άλλη μια φορά να υποβάλουμε πολλαπλές δηλώσεις για το ίδιο αντικείμενο

Και Επειδή δεν έχουν εκδοθεί αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της ΑΠΔ μηνός Μαρτίου

Ζητούμε την παράταση υποβολής της ΑΠΔ μηνός Μαρτίου έως τέλος Μαΐου.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Τσαμόπουλος Ιωάννα Μπινιάκου

 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 100% ΣΙΓΟΥΡΟΙ Print

 

ΑΘΗΝΑ

Αρ.πρωτ.1933

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Θέμα : ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 100% ΣΙΓΟΥΡΟΙ

Τα λογιστικά γραφεία πριν υποβάλλουν οποιαδήποτε αίτηση θα πρέπει να διαβάσουν - κατανοήσουν όλη τη νέα νομολογία για να εφαρμόσουν σωστά όλα τα νέα μέτρα.

Κατανοούμε την αγωνία και το άγχος όλων σας.

Να είστε σίγουροι ότι ο κάθε συνάδελφος λογιστής θα κάνει για άλλη μια φορά το καλύτερο για την επιχείρηση σας.

Για να μπορέσουμε όμως να ανταποκριθούμε σε όλη αυτή την πληθώρα των αποφάσεων θα πρέπει να κάνετε υπομονή .

Όσον αφορά τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτοί θα πρέπει αυτοπρόσωπος η μέσω των λογιστών τους να υποβάλλουν αίτηση σε εφαρμογή που θα ανοίξει την 1η Απριλίου

Σας παρακαλούμε θερμά μην καλείτε συνεχώς τα λογιστικά γραφεία, δεν είμαστε σε θέση ακόμα να δώσουμε σε όλους απαντήσεις.

Σας ευχαριστούμε

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Τσαμόπουλος Ιωάννα Μπινιάκου

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Print

 

Αθήνα 20 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με γνώμονα τις ανάγκες των νέων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε αποφασίσαμε την διενέργεια των ημερίδων μας διαδικτυακά, για τον νομό Αττικής, τουλάχιστον μέχρι την λήξη της κρίσης.
Ένα νέο τόλμημα της ΕΦΕΕΑ που με την βοήθεια των δοκιμασμένων και έμπειρων εισηγητών αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση από όλους  εσάς ευελπιστούμε θα στεφτούν για άλλη μια φορά με απόλυτη επιτυχία.

Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα έχουμε πάλι την δυνατότητα να τα πούμε από κοντά υγιείς.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για όποια ημερίδα θέλετε

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δευτέρα, 25 Μάιος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

16.00-19.00

Σάββατο, 30 Μάιος

ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

10.00-14.00

ΓΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πέμπτη, 4 Ιούνιος

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

16.00-19.00

Πέμπτη,11 Ιούνιος

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

16.00-19.00

ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πέμπτη,18 Ιούνιος

ΚΡΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

16.00-19.00

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τετάρτη,24 Ιούνιος

ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

16.00-19.00

 

Κόστος συμμετοχής για τη κάθε ημερίδα


Για τα μέλη της ΕΦΕΕΑ     20,00 ευρώ
Για τα μη μέλη                40,00 ευρώ


Αρ. τραπεζικού λογαριασμού Eurobank GR 5702602180000890100316235

Ο τρόπος και η διεύθυνση σύνδεσης στην πλατφόρμα του zoom θα σας αποσταλεί, αφού καταθέσετε  την συμμετοχή σας, και  τηλεφωνικά στο  210 8224 111 ή μέσω e-mail  στην διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it επιβεβαιώσετε την κράτηση σας διευρκινιζοντάς μας για ποιες ημερίδες ενδιαφέρεστε.

Τελευταία μέρα κατάθεσης για τη συμμετοχή σας είναι μια μέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 2 of 26
 
Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Α.