23/11/2018 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΕΕ : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Print

Αναλυτικά πατήστε εδώ