15/3/2019 Ερώτημα ΕΦΕΕΑ προς ΑΑΔΕ: Υποχρέωση ή μη συμφωνίας συγκεντρωτικών καταστάσεων σε διακοπή εργασιών. Print

Αναλτικά πατήστε εδώ